GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w 2018 r.

ISBNews
05.07.2019 10:41
A A A


Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa windykacyjne w ciągu 2018 r. przyjęły do obsługi 7,2 mln wierzytelności o wartości nominalnej 30,5 mld zł, w których 83,4% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne - 16,6%. Średnia wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w 2018 r. wyniosła 4 255 zł (wobec 4 180 zł rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość odzyskanych wierzytelności w 2018 r. wyniosła 3,8 mld zł. Odzyskane wierzytelności konsumenckie stanowiły 80,2% tej wartości, a korporacyjne - 19,8%.

"Przedsiębiorstwa windykacyjne obsługiwały 15,5 mln spraw czynnych wierzytelności o wartości nominalnej 88,1 mld zł według stanu na koniec 2018 r., w których 82,6% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne - 17,4%. Według stanu na koniec 2018 r. wartość nominalna czynnych wierzytelności konsumenckich wyniosła 72,8 mld zł, a korporacyjnych - 15,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

GUS podał, że wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki, operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych oraz firmy pożyczkowe. Badane firmy windykacyjne nie tworzyły w 2018 r. konsorcjów dla zakupów inwestycji. Działalność za granicą prowadziło w tym okresie 6 podmiotów z 98 uczestniczących w badaniu. 

Ogółem w 2018 r. badane podmioty prowadziły 10,8 mln spraw dotyczących wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych o wartości 87,4 mld zł, w tym 10,6 mln spraw stanowiły wierzytelności konsumenckie, o wartości 73,9 mld zł, podano także.

"Do oceny sytuacji finansowej wzięto pod uwagę podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną w zakresie jedynym lub dominującym oraz jednocześnie deklarujące w badaniu prowadzenie pełnej rachunkowości - 69 przedsiębiorstw. Wartość aktywów ww. 69 podmiotów zmniejszyła się w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,3% do poziomu 6 mld zł. W 2017 r. było to 7 mld zł. Wśród podmiotów prowadzących działalność windykacyjną w jedynym zakresie, wartość ich aktywów na koniec 2018 r. wyniosła 4,7 mld zł, a dla podmiotów o zakresie działalności windykacyjnej dominującym - 1,3 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec 2018 r. przychody z całokształtu działalności badanych 69 przedsiębiorstw wyniosły ogółem 1,3 mld zł, a w roku poprzednim - 1,8 mld zł. Zmniejszyły się również w omawianym okresie przychody netto ze sprzedaży z 1,5 mld zł do 1 mld zł, oraz koszty działalności operacyjnej podmiotów, przy czym w przedsiębiorstwach prowadzących działalność windykacyjną w zakresie jedynym wzrosły - z 0,6 mld zł do 0,7 mld zł, a w zakresie dominującym spadły - z 0,8 mld zł do poziomu 0,3 mld zł na koniec 2018 r., podano także. 

Spośród 69 badanych przedsiębiorstw, 43 wypracowało w 2018 r. zysk netto, a dla 26 firm podany rok zakończył się stratą netto.

(ISBnews)