BOŚ Bank: Rynki czekają na sygnały płynące z banków centralnych

ISBNews
08.07.2019 10:41
A A A


Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu uwaga rynków skupiona będzie na sygnałach płynących z banków centralnych, a z kolei w Polsce inwestorzy będą oczekiwać na ostateczny szacunek czerwcowej inflacji wraz z pełną strukturą oraz na majowe dane na temat bilansu płatniczego, których publikacje pojawią się w poniedziałek tj. 15 lipca, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). 

"Jak to pokazał miniony tydzień rynek jest bardzo wrażliwy na informacje dot. perspektyw polityki monetarnej. Taki stan utrzyma się w nadchodzących tygodniach wraz ze zbliżającymi się w lipcu posiedzeniami Fed i EBC. W nadchodzących tygodniach kluczowe pozostaną publikacje danych makroekonomicznych i sygnały płynące z banków centralnych. Na ich podstawie rynki szacować będą prawdopodobieństwo i skalę poluzowania polityki monetarnej Fed i EBC" - czytamy w raporcie ekonomistów BOŚ Banku. 

Według nich, w bieżącym tygodniu najistotniejszymi wydarzeniami będą: wystąpienia prezesa Fed J. Powella przed komisjami w Kongresie USA oraz publikacja stenogramów po majowym posiedzeniu komitetu FOMC. Zaraz z początkiem przyszłego tygodnia z kolei oczekiwana będzie publikacja chińskiego PKB za II kw.

"Podtrzymujemy naszą prognozę obniżki stóp procentowych Fed w lipcu o 25 pkt baz., niemniej faktycznie, lepsze bieżące dane z amerykańskiej gospodarki mogą skutkować większą ostrożnością FOMC i wstrzymaniem się z decyzją o podwyżce do września. W przypadku EBC oczekujemy utrzymania póki co retoryki dot. potencjalnych działań banku centralnego, przy dużo większych ograniczeniach w zakresie luzowania polityki monetarnej" - czytamy także. 

Ekonomiści BOŚ Banku zwracają uwagę, że na polskim rynku z początkiem kolejnego tygodnia poznamy ostateczny szacunek czerwcowej inflacji wraz z pełną strukturą oraz majowe dane nt. bilansu płatniczego.

"Trudno oczekiwać by miały one istotny wpływ na krajowe aktywa finansowe, które pozostaną pod dominującym wpływem globalnej sytuacji rynkowej" - czytamy dalej. 

Według szacunku flash w czerwcu wskaźnik CPI wzrósł do 2,6% r/r wobec 2,4% r/r w maju. Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, przyczynami wzrostu wskaźnika inflacji w czerwcu był dalszy wzrost dynamiki cen żywności oraz inflacji bazowej. Z kolei, podobnie jak w maju w kierunku ograniczenia skali wzrostu inflacji oddziaływało obniżenie dynamiki rocznej cen paliw i nośników energii.

"Prognozujemy, że w czerwcu wzrost dynamiki rocznej cen żywności był głównie efektem kontynuacji wzrostu dynamiki rocznej cen mięsa oraz zmniejszenia skali spadku cen owoców w ujęciu r/r wobec bardzo niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Po niskim wobec oczekiwań odczycie inflacji bazowej (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) w maju (stabilizacja inflacji na poziomie 1,7% r/r) w czerwcu inflacja ta ponownie przyspieszyła. Szacujemy, że czerwcowy wskaźnik inflacji bazowej wzrósł do 1,9% r/r wobec 1,7% r/r w maju (publikacja 16.07 g.14.00)" - czytamy również.

Również na 15 lipca zaplanowana jest publikacja dot. wyniku na rachunku obrotów bieżących w maju.

"Oczekujemy, że na rachunku obrotów bieżących odnotowano nadwyżkę w wysokości 437 mln euro, wobec nadwyżki w kwietniu rzędu 718 mln euro. Lekkie pogorszenie wyniku w skali miesiąca wynika z sezonowych efektów pogorszenia wyniku w dochodach pierwotnych (wyższe wypłaty dochodów inwestorom w postaci dywidend i reinwestowanych zysków) oraz w handlu zagranicznym towarami. Szacujemy, że w maju utrzymały się solidne wzrosty składowych handlu zagranicznego tj. zarówno eksportu jak i importu" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)