Coface obniżył oceny ryzyka m.in. dla Niemiec; Polska bez zmian

ISBNews
09.07.2019 08:19
A A A


Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Coface obniżył ocenę ryzyka kraju dla Niemiec - do A2 z A1 - oraz trzech gospodarek zależnych od gospodarki niemieckiej (Czechy, Słowacja, Austria), natomiast ocena Polski pozostała bez zmian, podała firma. Coface obniżył też swoją ocenę ryzyka dla branży motoryzacyjnej w 13 krajach na świecie, w tym w Polsce.

"Spadek obrotów handlu światowego w pierwszej połowie roku został potwierdzony i nawet, jeżeli prognozy przewidujące lekkie ożywienie w drugim półroczu okażą się prawdziwe, barometr Coface wskazuje, że zmniejszenie wartości obrotów w ciągu roku wyniesie 0,7%. Przewiduje się, że światowy wzrost gospodarczy obniży się z poziomu 3,1% w roku 2018 do 2,7% w roku 2019, a następnie pozostanie stabilny w roku 2020. W tym kontekście Coface przewiduje, że większość krajów powinna odczuć wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w roku bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Coface spodziewa się, że napięcia handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi przyczynią się, wraz z niższym popytem krajowym, do spowolnienia gospodarki USA, gdzie wzrost gospodarczy szacuje się na 2,5% w roku bieżącym i zaledwie 1,3% w roku 2020, w porównaniu do 2,9% w roku 2018. W przypadku Chin, wojna handlowa doprowadziła w szczególności do 10-procentowego spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku.

"Ogólnie rzecz biorąc niepewność co do wyników negocjacji między rządami Chin i USA oraz atmosfera napięcia wynikająca z tej wojny handlowej wciąż rzutuje na poziom zaufania przedsiębiorstw. W roku ubiegłym wartości wskaźników zaufania przedsiębiorstw spadły w wielu krajach na całym świecie, zwłaszcza w sektorach produkcyjnych" - wskazano w komunikacie.

Dotyczy to Niemiec, gdzie w czerwcu odnotowano najniższy od pięciu lat poziom wskaźników zaufania przedsiębiorstw, takich jak IFO. Roczna stopa produkcji przemysłowej wykazuje tendencję spadkową. Na rok bieżący Coface przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 0,8% w porównaniu do 1,5% w roku ubiegłym.

"Coface obniża ocenę ryzyka kraju dla Niemiec z A1 do A2. Obniżono również oceny trzech gospodarek zależnych od gospodarki niemieckiej. Stało się tak w przypadku Czech i Słowacji (w obu przypadkach obniżenie z A2 do A3), a także Austrii (obniżenie z A1 do A2). Ryzyko biznesowe wzrasta również w Islandii (obniżenie do A3)" - czytamy dalej.

Coface podał też, że po raz drugi w ciągu sześciu miesięcy, obniża swoją ocenę ryzyka dla branży motoryzacyjnej w 13 krajach na świecie (obniżając także niemal wszystkie oceny ryzyka w sektorze motoryzacyjnym w Europie).

"Sektor motoryzacyjny doskonale odzwierciedla trudności, z jakimi zmaga się światowa gospodarka. Jest on jednocześnie odbiorcą konsekwencji cyklicznego spowolnienia, jakie ma miejsce w wielu regionach, a także negatywnego wpływu ryzyka politycznego związanego z protekcjonizmem handlowym i zmianami w zachowaniach konsumentów (np. nowe rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniom w Europie)" - wskazano w komunikacie.

W przypadku polskiego sektora motoryzacyjnego, ocena została obniżona do "ryzyko wysokie" z "ryzyko średnie".

"Polski sektor motoryzacyjny jest silnie uzależniony od popytu na pojazdy w Europie Zachodniej i blisko powiązany ze swoim odpowiednikiem w Niemczech. Sprzedaż pojazdów w kraju osłabła w porównaniu do poprzednich lat. Rejestracje nowych samochodów osobowych wzrosły jedynie o 0,9% r/r w pierwszych czterech miesiącach tego roku (wobec 16,9% wzrostu w 2017 i 9,4% w 2018 r.) - czytamy w raporcie "Country and Sector Risks Barometer Q2 2019".

Oceny ryzyka krajów prowadzone przez Coface określają średni poziom ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw w danym kraju w ramach prowadzonych przez nie krótkoterminowych transakcji handlowych. Ocena nie dotyczy długu publicznego. Oceny przyznawane są w ośmiostopniowej skali: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E (zgodnie ze wzrostem ryzyka).

(ISBnews)