Bloober Team otrzyma dofinansowanie z MCP na aktywność w Japonii i Rosji

ISBNews
12.07.2019 17:08
A A A


Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Bloober Team zawarł z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) umowę w przedmiocie dofinansowania wartego 151 869 zł projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynku japońskim i rosyjskim" kwotą do 74 980 zł, podała spółka.

"Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 74 980 zł, a całkowita wartość projektu: 151 869 zł. Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 "Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki", Poddziałanie 3.4.4 "Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - czytamy w komunikacie.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)