Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto

ISBNews
16.07.2019 17:04
A A A


Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę z Ursa Park Smart City - spółką, której komandytariuszem jest zależny od Unibepu Unidevelopment - na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach inwestycji Ursa Home, podała spółka. Wartość umowy to łącznie 84,8 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest realizacja przez emitenta przedsięwzięcia 2 (w rozumieniu umowy inwestycyjnej) polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 3 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 341 lokali mieszkalnych i 17 lokali usługowych oraz 342 miejsca postojowe" - czytamy w komunikacie.

Osiedle będzie budowane przy ul. Dyrekcyjnej, ul. Quo Vadis i 47KD-D w Warszawie.

Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2020 r. Natomiast rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r., a zakończenie na I kwartał 2021 r.

"Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 41,3 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu określono na kwotę ok. 43,5 mln zł netto" - czytamy dalej.

Usługi zastępstwa inwestorskiego na Inwestycji oraz czynności polegające na prowadzeniu działań związanych z marketingiem i sprzedażą lokali powstałych w ramach inwestycji będzie świadczyła spółka Unidevelopment, podano także.

Ponadto Unibep poinformował o zawarciu aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 26 października 2018 r. dotyczącej wspólnej realizacji z Grupą CPD przedsięwzięć budowlanych. Na mocy aneksu dostosowaniu do aktualnych warunków rynkowych uległa stawka wynagrodzenia Unibepu za roboty budowlane dla inwestycji Ursa Home, jak również podwyższeniu uległ udział w zysku spółki zależnej od CPD z tytułu uczestnictwa w spółce prowadzącej inwestycję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)