Spółka Marvipolu rozpoczęła realizację projektu magazynowego w Warszawie

ISBNews
18.07.2019 08:15
A A A


Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Podpisany został pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania inwestycji polegającej na wybudowaniu przez spółkę celową z udziałem Marvipol Logistics, spółki zależnej Marvipolu, budynku magazynowego w okolicach Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki, podała spółka.

"W ramach ww. dokumentów spółka PDC Industrial Center 130 z siedzibą w Warszawie (spółka celowa), która w toku realizacji projektu zostanie wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics - jednostki zależnej emitenta oraz PG Dutch Holding I (spółka prawa holenderskiego), podpisała z Panattoni Development Europe (Panattoni, Deweloper) m.in. umowę deweloperską dotyczącą realizacji projektu" - czytamy w komunikacie.

Na mocy umowy spółka celowa zleciła deweloperowi koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu, w tym wybór generalnego wykonawcy, z którym spółka celowa zawrze umowę o roboty budowlane. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, jakim jest nabycie przez spółkę celową nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt, czytamy dalej.

Realizacja projektu wymaga też uzyskana niezbędnych pozwoleń administracyjnych, dodano.

Dodatkowo w dniu 17 lipca 2019 r., w związku z realizacją projektu, Marvipol Logistics zawarła ze spółką celową umowę pożyczki, na podstawie której udzieli spółce celowej 10,2 mln euro pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie nabycia nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt oraz na jego realizację, podano również.

Marvipol wchodzi w skład grupy kapitałowej Marvipol Development, która jest ostatecznie kontrolowana przez osobę fizyczną. Grupa Marvipol, poprzez spółki celowe, prowadzi m.in. działalność deweloperską w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym oraz magazynowym. W ramach segmentu mieszkaniowego Grupa Marvipol realizuje zarówno wieloetapowe inwestycje, jak i mniejsze, kameralne projekty, skupiając działalność przede wszystkim w Warszawie, a od 2017 roku rozwijając także działalność w Gdańsku. W segmencie magazynowym, Grupa Marvipol współpracuje z Grupą Panattoni, wspólnie realizując projekty magazynowe w różnych częściach Polski.

(ISBnews)