Comp zakłada co najmniej 130 mln zł EBITDA w 2020 r. w aktualizacji strategii

ISBNews
18.07.2019 17:41
A A A


Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Zaktualizowana strategia Compu zakłada osiągnięcie ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r. i nie mniej niż 130 mln zł EBITDA w roku 2020, podała spółka.

"Szacunek wyniku EBITDA na rok 2019 uwzględnia wpływ aktualnego otoczenia prawnego i biznesowego oraz bieżącą wielkość portfela zamówień (backlog) we wszystkich segmentach biznesowych Grupy Comp. Na poziom wyniku wpływ ma również realizowana obecnie strategia sprzedażowa i marketingowa M/platform, nakierowana w pierwszej kolejności na zbudowanie atrakcyjnego portfela kluczowych produktów FMCG pokrywającego w jak najszerszym zakresie 'koszyk zakupowy' oraz osiągnięcie adekwatnej liczby punktów handlowych uczestniczących w projekcie M/platform" - czytamy w komunikacie.

Założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych.

"Grupa kapitałowa spółki koncentruje swoją działalność w kilku atrakcyjnych niszach rynkowych. Nisze te zostały wybrane wiele lat temu świadomie, bazując na perspektywach rozwoju, unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do każdej z nich. Te nisze to bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstwo i produkcja zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług, stanowiące trzon segmentu retailowego. Grupa kapitałowa obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności. Finalnie każda z nisz osiągnęła taki etap rozwoju, a pozycja spółki w każdej z tych nisz dzięki wieloletniej pracy jest na tyle dobra, że prawdopodobieństwo realizacji planów jest bardzo wysokie. Zarząd planuje do końca 2021 roku wykorzystać te szanse, realizując stopniową zmianę modelu biznesowego w kierunku stałych relacji opartych w większym stopniu o rozwiązania i usługi, dzięki czemu relacja handlowa z partnerami będzie miała charakter stały i długoterminowy" - czytamy dalej.

Comp ocenia projekt M/platform jako najważniejszy dla wieloletnich perspektyw rozwoju. Dzięki niemu Grupa Comp tworzy ekosystem wspierający działalność małych i średnich przedsiębiorstw handlowych wyrównując szanse rozwoju w całej gospodarce. To projekt, który już obecnie poprawia rachunek ekonomiczny małych i średnich sklepów a w perspektywie najbliższych miesięcy w sposób trwały wzmocni ich konkurencyjność. Dodatkowo w ekosystemie zbudowanym przez Grupę Comp istotne korzyści osiągną producenci FMCG, jak również firmy logistyczne. Grupa Comp planuje niebawem osiągnąć masę krytyczną przedsięwzięcia M/platform na rynku małych i średnich sklepów z produktami FMCG, co było celem na 2019 rok. Dzięki upowszechnieniu projektu M/platform krajowi przedsiębiorcy zbudują dobrą, bezpośrednią i trwałą relację z producentami FMCG, zaznaczono.

"Sprzyjające uwarunkowania dotyczą również rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa specjalnego oraz programu fiskalizacji online. Grupa Comp posiada pozycję lidera w tych niszach i ma właściwie dostosowaną do rynku ofertę i gamę własnych produktów. Jest sprawdzonym przez lata partnerem na tym polu, niezawodnie realizującym każde nowe zadanie. Perspektywy działalności w powyższych segmentach już obecnie są dobre, jednak kumulacja czynników wzrostu w tych segmentach nastąpi począwszy od 2020 r." - oceniła spółka.

W 2019 roku Comp zapewnił możliwość sfinansowania planów rozwojowych grupy kapitałowej w okresie do 2021 r. Terminy spłaty istotnych zobowiązań zostały dopasowane do spodziewanych terminów znaczących wpływów gotówkowych. Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w niszach została już poniesiona. Oprócz tego są obszary, na których Grupa Comp będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, takich jak zaawansowana analityka lub też rozwój na rynkach międzynarodowych, jednak ich sfinansowanie nie będzie wymagało wsparcia zewnętrznego, podano także.

Spółka uznała za strategiczne aktywa obszar bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego, usługi w ramach M/platform oraz usługi dotyczące produkcji rozwiązań wspomagających pracę handlu i usług. Strategicznym partnerem Grupy Comp jest sieć dealerska, która będzie filarem upowszechnienia projektu M/platform.

"W latach 2019-2020 Grupa Comp spodziewa się utrzymania pozycji lidera w głównych niszach oraz wzrostu sprzedaży produktów i usług. Jako wiodący europejski producent rozwiązań fiskalnych, technologii systemu dozoru elektronicznego, a niebawem operator platformy usługowej dla małych i średnich punktów detalicznych Grupa Comp będzie stale poszukiwała szans na wprowadzenie swoich rozwiązań na rynkach zagranicznych" - podsumowano.

Dzięki powyższym zamierzeniom, jak również dzięki spodziewanej płatności za akcje PayTel, po zakończeniu 2020 r. Comp zamierza trwale realizować przyjętą politykę dywidendową, podkreślono także.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Compu sięgnęły 678 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)