Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

ISBNews
19.07.2019 08:34
A A A


Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka.

Zgodnie z nowym statutem przedmiotem działalności spółki są:
1) pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,
4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
6) działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z,
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,
8) leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,
10) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,
11) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
12) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
13) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 77.29.Z,
14) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z,
15) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,
16) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego - PKD 77.34.Z,
17) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego - PKD 77.35.Z,
18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,
19) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.

Na początku lipca br. ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł.


Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r.

(ISBnews)