Sejm przyjął projet ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych

ISBNews
19.07.2019 13:19
A A A


Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wprowadzający nowe świadczenia uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Ustawą zajmie się teraz Senat.

"Głosowało 430 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przeciw było 2. Sejm ustawę uchwalił" - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy zapisano, że wydatki na nowe świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania wyniosą w tym roku 0,59 mld zł, zaś w przyszłym roku - 2,72 mld zł. Od 2021 r. roczny koszt wyniesie 3,07 mld zł. Środki te będą wydatkowane za pośrednictwem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). O prawo do świadczenia proponowanego w projekcie ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie mogą wystąpić z wnioskiem osoby, które pobierają świadczenie, które nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1 100 zł). Według resortu rodziny świadczenie to nie będzie opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie osób i ich rodzin przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń, dodał resort rodziny.

Według projektu ustawy, pierwsze świadczenia uzupełniające będą mogły być realizowane od IV kwartału 2019 r.

(ISBnews)