MPiT: Parlament zakończył prace nad nowelą dot. ograniczenia zatorów płatniczych

ISBNews
19.07.2019 15:19
A A A


Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przegłosował senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. 

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało ustawę główne rozwiązania zawarte w tym akcie prawnym, to m.in. skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych czy ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT)

Ustawa przewiduje m.in. kluczowe zmiany:

- skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych),

- skrócenie - do maksymalnie 60 dni - terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna),

- największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze,

- UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom,

- firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT

- odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną z obecnych 9,5 do 11,5%.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

(ISBnews)