ZUE liczy na zadowalające wyniki w kolejnych kwartałach

ISBNews
24.07.2019 10:15
A A A


Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - ZUE ocenia, że wstępne wyniki za I półrocze potwierdzają, że spółka "zmierza w dobrą stronę" i może liczyć na zadowalające wyniki w kolejnych okresach, poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak.

"Nie publikujemy prognoz. Tym niemniej, jak widać po wynikach za pierwsze półrocze, zmierzamy w dobrą stronę i liczymy, że wyniki w kolejnych kwartałach będą dla nas zadowalające" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

"Spółka ofertuje w interesujących nas postępowaniach na bieżąco, uwzględniając korzystne lokalizacje robót  i zakres prac. Zamawiający wybrał naszą ofertę w postępowaniu LOT D - prace na liniach kolejowych na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice na kwotę ok. 583 mln zł. Jesteśmy z tego faktu zadowoleni i oczekujemy na podpisanie umowy. Złożyliśmy w ostatnim czasie najkorzystniejsze oferty na łączną kwotę ok. 716 mln zł. Zgłosiliśmy też m.in. oferty i czekamy na aukcję elektroniczną w dwóch przetargach PKP PLK -  tj. rewitalizację linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa - Żagań (złożona oferta na 455 mln zł) i prace na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka (złożona oferta na 596 mln zł)" - wymienił prezes.

Nowak podtrzymał, że głównym kierunkiem dywersyfikacji biznesu ZUE jest i będzie pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim.

"Głównie chodzi o zadania budowlane i utrzymaniowe z zakresu infrastruktury tramwajowej. Z satysfakcją przyjęliśmy fakt złożenia najkorzystniejszych ofert na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie przez okres kolejnych trzech lat. Zadania budowlane na rynku infrastruktury miejskiej charakteryzują się krótkim czasem od rozstrzygnięcia przetargów do wejścia na plac budowy i krótkimi czasami realizacji, stąd ryzyka nieprzewidywalnych zmian kosztów na tych zadaniach są znacznie mniejsze w porównaniu z ryzykami na dużych zadaniach kolejowych. Obecnie na tym rynku mamy złożone najlepsze oferty na łączną kwotę ok. 133 mln zł i kontynuujemy ofertowanie" - wyjaśnił.

Dodał, że w bieżącym roku ZUE pracuje m.in. w Poznaniu, Katowicach i Krakowie.

"Inne miasta również planują spore inwestycje w infrastrukturę tramwajową. Czekamy na ponowne ogłoszenie przetargów w Szczecinie, gdzie mamy już jedną ofertę na przebudowę torowiska tramwajowego wybraną jako najkorzystniejszą. Warszawa planuje ogłoszenie bardzo ciekawego dla nas przetargu na zajezdnię tramwajową. Również na Śląsku planowane są nowe inwestycje jeszcze w tym roku" - wymienił także.

"Rozwijamy również branżę inżynieryjną, gdzie realizujemy różnego typu konstrukcje, np. stalowe czy żelbetowe, zarówno na potrzeby własnych budów, jak i dla zleceniodawców zewnętrznych" - dodał.

Przypomniał, że na rynku infrastruktury szynowej spółka składa oferty również do podmiotów innych niż PKP PLK czy samorządy zamawiających. Przykładowo, złożyła w konsorcjum ofertę na przebudowę infrastruktury kolejowej dla Elektrowni Ostrołęka na kwotę ok. 188 mln zł i  - jak podkreślił Nowak - "ma szansę na pozyskanie tego zadania".

19 lipca ZUE podało, powołując się na wstępne dane, że miało 479,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 13,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł szacunkowo 1,7 mln zł. Spółki z grupy ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł i złożone najlepsze oferty o wartości ok. 716 mln zł, podano także wtedy.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)