Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

ISBNews
26.07.2019 08:22
A A A


Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Gdańsku w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa - spółce zależnej Tauron Polska Energia - przez spółkę Amon, wydał wyrok częściowy i wstępny, w którym ustalił, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron.

Zgodnie z wyrokiem, skutkiem tego umowy te po okresie wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, podano.

Dodatkowo sąd uznał żądanie zapłaty odszkodowania za niewykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za usprawiedliwione co do zasady, przy czym nie przesądził o wysokości ewentualnego odszkodowania, czytamy także.

"Wyrok został wydany w pierwszej instancji i jest nieprawomocny. PKH nie zgadza się z wyrokiem i wystąpi do sądu o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem oraz przystąpi do ich analizy celem złożenia apelacji" - czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,12 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)