Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w czerwcu

ISBNews
31.07.2019 11:15
A A A


Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) -  Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w czerwcu 2019 r. - tyle samo co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2018 r. wynosiła 3,8%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 650 tys. w maju wobec 643 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6,3%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwa  br. 5,3%. 

(ISBnews)