Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

ISBNews
01.08.2019 08:31
A A A


Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii, podał Tauron. W przypadku Taurona rozwiązania RS posłużą poprawie efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych. To pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta zbudowanego przez  Tauron, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures.

"Utworzony w 2018 r. fundusz EEC Magenta jest jednym z elementów ekosystemu innowacji, który zbudowaliśmy w Grupie Tauron. W połączeniu z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz programami wsparcia start-upów zbudowaliśmy kompletną platformę współpracy z innowacyjnym otoczeniem biznesowym. Pomysły - zarówno te, które narodziły się wewnątrz grupy, jak i te zauważone u naszych partnerów naukowych i biznesowych czy w małych, innowacyjnych firmach - mają dzięki temu otwartą drogę do rozwoju i udanej komercjalizacji" - podkreślił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Najnowsze wdrożenia, zrealizowane we współpracy z firmą Reliability Solutions na obiektach Tauron Wytwarzanie, dowodzą, że wystąpienie awarii można przewidzieć, a jej skutki zminimalizować. RS to spółka, której korzenie sięgają Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Połączenie naukowego nastawienia z doświadczeniem przemysłowym przekonało do siebie spółkę Tauron Wytwarzanie. Współpraca już zaowocowała innowacyjnymi wdrożeniami produktów RS m.in. w Elektrowni Łagisza, przypomniano.

"Nieustannie szukamy rozwiązań technicznych poprawiających dyspozycyjność i sprawność naszych kluczowych jednostek wytwórczych. Ponad rok doświadczeń potwierdził wysoką efektywność systemu diagnostyki predykcyjnej opartego na sztucznej inteligencji na naszym największym obecnie pracującym bloku energetycznym o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. W wyniku wdrożenia ograniczone zostaną koszty usuwania awarii, a dzięki dodatkowym godzinom, w których blok będzie dyspozycyjny, zwiększymy przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz przychody z rynku mocy. Teraz pogłębiamy dotychczasowy model współpracy z firmą RS poprzez inwestycję ze strony funduszu CVC" - dodał wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Rozwiązania wypracowane przez RS pomagają mierzyć się z problemami, które na co dzień pojawiają się w szeroko rozumianym nowoczesnym przemyśle: umożliwiają przewidywanie niepożądanych zdarzeń, analizę różnych scenariuszy rozwiązywania problemów, sugerowanie optymalnych finansowo rozwiązań i wreszcie - optymalizują cały proces.

Wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostyki predykcyjnej jest jednym z działań podjętych w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. System został wdrożony w pierwszej kolejności dla kotła, a pod koniec 2018 r. systemem RSIMS objęto obszar maszyn krytycznych bloku. Projekt ten, realizując Strategiczną Agendę Badawczą, wspiera rozwój kluczowych aktywów wytwórczych grupy w ciągłej poprawie ich efektywności technicznej i ekonomicznej, podano również.

"Inwestycja w RS jest pierwszym zaangażowaniem kapitałowym EEC Magenta - największego w Polsce funduszu Corporate Venture Capital utworzonego przez Tauron, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures w ramach programu PFR NCBR CVC. W finansowanie RS został także włączony holenderski fundusz ICOS Capital. Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane przez firmę na rozwój i ekspansję na rynki krajów Europy Zachodniej" - podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,12 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)