Prezes PAR: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu

ISBNews
01.08.2019 12:24
A A A


Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Polska Agencja Ratingowa (PAR), po odmowie rejestracji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), chce w sierpniu podjąć decyzję co do dalszego postępowania, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Lipki. Według niego, podjęte przez PAR zmiany w statucie są wystarczające dla zagwarantowania niezależności ocen ratingowych, ale ESMA nie zdążyła uwzględnić ich w swojej decyzji.

"Tu się zbiegły dwa procesy - proces rejestracji zmian statutowych, przede wszystkim dotyczących wzmocnienia niezależnych członków rady nadzorczej, publicznego sposobu ich powołania i oddania tym niezależnym członkom de facto decyzji dotyczącej procesu ratingowego. Tu akcjonariusze poszli na bardzo dalekie ustępstwo w swoich korporacyjnych prawach, by zapewnić, że konflikty interesów nie nastąpią. Zmiany statutowe zostały zarejestrowane przez KRS, natychmiast notyfikowaliśmy to do ESMA, ale w tym samym tygodniu przypadał termin wydania decyzji ESMA" - wyjaśnił Lipka podczas konferencji prasowej GPW.

"Znaleźliśmy się w sytuacji, w której ESMA nie ma możliwości wydawania decyzji warunkowych. Zmiany po stronie spółki biegły, ale z drugiej strony biegł czas i zmiany w procesie rejestracyjnym nie mogły być do końca uwzględnione" - kontynuował prezes.

Wskazał, że spółka jest na etapie analizowania decyzji ESMA.

"Te rozwiązania, które zostały skonsultowane i wręcz podpowiedziane przez autorytety, my uważamy, że one zapewniają absolutną bezstronność i obiektywność procesu ratingowego" - podkreślił Lipka.

Dodał jednak, że PAR zdaje sobie sprawę, że akcjonariat jest skoncentrowany i de facto pośrednio Skarb Państwa ma w nim głos decydujący.

"Więc analizując tę decyzję nie wykluczamy, że jeszcze jakieś inne rozwiązania, które jeżeli ze strony ESMA będą zastrzeżenia, będziemy rozważali, by je w jakiś sposób [zastrzeżenia] zmitygować. Decyzja co do sposobu dalszego postępowania będzie podjęta w sierpniu wspólnie z akcjonariuszami" - podsumował Lipka.

Obecny na konferencji wiceprezes GPW Jacek Fotek zgodził się, że zmiany w statucie dokonane przez PAR są wystarczające.

"Akcjonariusze, w szczególności GPW, postrzegają swoją rolę jako strażnika procesu ratingowego, działając w imieniu uczestników obrotu. Te zmiany, które są zaproponowane obiektywizują proces ratingowy i nadzór nad nim" - podkreślił.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej mają po 1/3 udziałów w PAR. 

ESMA odmówiła PAR wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wydawania ocen ratingowych z powodu obaw o niezależność tej instytucji.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)