Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 9% r/r w I poł. 2019 r. 

ISBNews
07.08.2019 09:22
A A A


Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 151 560,8 mln zł na koniec czerwca i była wyższa o 12 273,2 mln zł tj. 9% w skali roku, podał bank. 

"Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 10% r/r dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 13% r/r i złotowych kredytów hipotecznych o 11% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz należnościach leasingowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Bank podał, że w I półroczu kontynuował działania, mające na celu budowanie pozycji lidera na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych. Sprzedaż netto pożyczek gotówkowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 2,8 mld zł a wzrost portfela pożyczek gotówkowych wyniósł 12,7% r/r do poziomu 13 mld zł.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 4,9 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela o 10,6% r/r. Udział Banku w rynku złotowych kredytów mieszkaniowych, pomimo zakończenia rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM), utrzymuje się na poziomie około 18% a bank zajmuje pozycję wicelidera.

Na koniec czerwca Bank Pekao posiadał 1,4 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, o 21% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w procesach elektronicznych "na klik" systematycznie wyprzedzała tempo sprzedaży w oddziałach. W II kw. 2019 r. bank udzielił o 22% więcej pożyczek w bankowości mobilnej niż w analogicznym okresie 2018 roku i miały one 37-proc. udział w sprzedaży pożyczek ogółem, podano także. 

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 158 130,3 mln zł i były wyższe o 10 706,7 mln zł tj. 7% niż na koniec czerwca 2018 r., z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 13% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie.

W I połowie 2019 roku depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły o 4,3 mld zł. Roczna dynamika wzrostu depozytów klientów indywidualnych wyniosła 12,6% i była wyższa od rynku. 

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 20 403,1 mln zł i były wyższe o 1 198,1 mln zł, tj. 6% w porównaniu do końca czerwca 2018 r. 

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)