PSEW planuje utworzenie centrum szkoleniowego OZE na Śląsku

ISBNews
08.08.2019 10:00
A A A


Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) planuje utworzenie na Śląsku centrum szkoleniowego zapewniającego umiejętności i certyfikaty pozwalające na zatrudnienie przy budowie, eksploatacji i konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) i sieci dystrybucji energii, podała organizacja. Realizacja inwestycji, której koszt szacowany jest na kilka milionów euro, rozpoczęłaby się w 2020 r. i zakończyła w ciągu trzech lat.

"Ministerstwo Energii wspiera wszystkie projekty, które służą rozwojowi gospodarczemu, oraz rozwojowi nauki i technologii. Projekt przewiduje utworzenie na Śląsku centrum szkoleniowego ukierunkowanego na rozwój nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii i jej praktyczną implementację do gospodarki krajowej. Będzie to zauważalne w Polsce, ale szczególnie zauważalne będzie na Śląsku, który historycznie był obszarem dotkniętym przemianami gospodarczymi lat 90-tych" - powiedział Maciej Kapalski z departamentu energetyki odnawialnej i rozproszonej Ministerstwa Energii, cytowany w komunikacie.

"Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej do stymulowania wzrostu gospodarczego, o czym wspomniał minister Tchórzewski ? nie będzie możliwe bez stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego w obszarze rozwoju OZE. Jesteśmy zadowoleni z podjęcia intensywnych prac nad strategicznymi dokumentami kształtującymi przyszłość branży m.in. nad Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku i nad Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Liczymy na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze rekomendacje w zakresie większego wykorzystania potencjału zarówno lądowej jak i morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie dwóch najbliższych dekad" - dodał prezes PSEW Janusz Gajowiecki.

Przed regionami zależnymi od tradycyjnej energetyki otwiera się szansa na pozyskanie środków unijnych na przeprowadzenie strukturalnych zmian. Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen deklaruje gotowość do wyasygnowania funduszy dla regionów takich jak Śląsk na programy umożliwiające lokalnym społecznościom znalezienie zatrudnienia w nowych, perspektywicznych gałęziach przemysłu m.in. w sektorze energetyki odnawialnej, wskazano także w materiale.

(ISBnews)