ZM Ropczyce miały 2,7 mln zł zysku netto, 5,95 mln zł EBIT w II kw. 2019

ISBNews
09.08.2019 08:29
A A A


Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,95 mln zł wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,16 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 93,43 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 16,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 182,43 mln zł w porównaniu z 182,4 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 22,7 mln zł  i był niższy o 15,3% r/r. 

"W I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych wypracowała najwyższy w historii zysk netto na poziomie ponad 16 mln zł. Spadek zysku operacyjnego oraz nieznaczne pogorszenie sprzedaży w II kwartale br. to głównie efekt widocznego osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym spółka wypracowała rekordowe wyniki" - czytamy w komunikacie. 

Przychody z segmentu hutnictwa żelaza i stali wyniosły 84,0 mln zł (-11,8% r/r), a hutnictwa metali nieżelaznych 27,0 mln zł (-18,5% r/r). Natomiast sprzedaż dla branży cementowo-wapienniczej wzrosła o 83,0% r/r i wyniosła 55,6 mln zł. 

"Na branżę hutnictwa silnie oddziałuje wojna handlowa między USA a Chinami oraz rosnące koszty energii. Powoduje to ograniczenie produkcji stali w Europie i w Polsce, prowadzi do wzrost importu, co z kolei wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. Kontynuujemy jednak współpracę ze strategicznymi partnerami w tej branży z Europy Zachodniej, Afryki oraz Ameryki. Optymistycznie patrzymy na rosnącą sprzedaż dla segmentu cementowo-wapienniczego, w którym nieustannie rozwijamy relacje z kontrahentami z Europy i Bliskiego Wschodu. Jednak w ramach wszystkich obsługiwanych segmentów rynku, zgodnie z realizowaną strategią systematycznie zwiększamy kompleksowość naszej oferty handlowej poprzez oferowanie nowych rozwiązań technicznych i materiałowych o innowacyjnym charakterze, stale poszerzając grono klientów" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie. 

Prezes podkreślił, że w ubiegłym roku ZM Ropczyce osiągały rekordowe w swojej historii wyniki, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji w branży wyrobów ogniotrwałych.

"Dlatego spadek dynamiki wzrostu wyników finansowych w ostatnim półroczu to w znacznej mierze efekt wysokiej bazy porównawczej. Ponadto obserwujemy znaczne spowolnienie w branży hutnictwa żelaza i stali, co przełożyło się na spadek zapotrzebowania. Nasza strategia zakłada jednak długoterminowy rozwój i spodziewamy się, że w takiej perspektywie będziemy konsekwentnie umacniać pozycję na rynku, pozyskiwać nowych odbiorców i budować wartość firmy" - powiedział także Siwiec. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 17,24 mln zł wobec 9,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)