Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

ISBNews
09.08.2019 16:34
A A A


Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji PRKiI podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r.

"Uchwała [w sprawie zaniechania] został podjęta przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na wniosek zarządu spółki, zgłoszony na podstawie na podstawie §12 ust. 2 regulaminu walnego zgromadzenia. Zarząd spółki umotywował swój wniosek koniecznością dalszych prac w zakresie ustalenia szczegółowych parametrów rozważanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz trwającymi rozmowami z instytucjami finansowymi w związku z procesem refinansowania spółki wobec czego podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie spółki podczas trwającego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozostaje bezprzedmiotowe. Do protokołu w czasie obrad nie zgłoszono sprzeciwu" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje, że zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r., z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał, których rozpatrzenia dziś zaniechano.

Akcjonariusze Trakcji mieli dziś zdecydować m.in. o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Intencją spółki było pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)