BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

ISBNews
12.08.2019 09:56
A A A


Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw wyniosła 31,26 mld zł na koniec II kw. 2019 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. W ciągu trzech miesięcy 2019 roku zaległości wzrosły o 849 mln zł. Liczba niesolidnych płatników powiększyła się w tym czasie o ponad 8,8 tys. firm.

"W porównaniu z danymi z I kw. br.; wartościowo długi przedsiębiorców przyrastały na podobnym poziomie, co podczas II kw. roku. Odnotowano ich wzrost o 849 mln zł. Stoi za nim przede wszystkim przemysł, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o ponad 216,1 mln zł (4,1%). Co warte podkreślenia, w pierwszym kwartale roku przemysł miał znikomą dynamikę wzrostu zaległości, podczas gdy w drugim widać już spore przyspieszenie w kumulowaniu się zaległych zobowiązań. Tuż za nim jest handel ze wzrostem o prawie 202 mln zł (3%) oraz transport i gospodarka magazynowa - o ponad 108 mln zł w górę (6,5%). Warto też zaznaczyć, że wśród sektorów o jednym z najmniejszych przyrostów zaległości znalazło się budownictwo ? o niespełna 19 mln zł (0,4%). Tym razem, najlepiej wypada obsługa rynku nieruchomości, gdzie w porównaniu z danymi na koniec marca br. pojawił się spadek w kwocie zaległości o ponad 55,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyżej przeciętnej dla całej gospodarki, kwota opóźnień w płatnościach, najbardziej wzrosła w branży usługowej - o 7,1%, edukacji - o 6,8% oraz transporcie - o 6,5%, a liczba firm-dłużników w rolnictwie - o 4,6%, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - 4,5% oraz w sektorze wspomagającym działalność gospodarczą - o 3,7%, wskazano także.

"Wyhamował natomiast przyrost liczby dłużników. Od kwietnia do końca czerwca br. przybyło 8 819 firm z problemami, podczas gdy w ciągu pierwszego kwartału tego roku, wzrost dotyczył ponad 19 tys. i jest to pozytywny aspekt prezentowanych danych. Ryzykowny jest wciąż transport, gdzie odnotowano najwyższy wzrost firm z problemami - o 951, na drugiej pozycji znalazło się budownictwo - wzrost o 894 oraz handel - o 545 firm więcej. Sporo firm przybyło także w branży edukacyjnej (443), przemyśle (374) oraz w sektorze wspomagającym działalność gospodarczą (359)" - czytamy.

Najmniejszy wzrost zaobserwowano w górnictwie (o jedną firmę), na tym samym poziomie co w I kw. roku utrzymała się branża utility (474). W sumie, na koniec czerwca br. zarejestrowano 323,5 tys. firm z problemami w spłacie bieżących zobowiązań takich jak kredyty, bieżące rachunki czy kontrakty biznesowe.

Patrząc na udział firm z problemami w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w danym sektorze, obniżył się najbardziej w budownictwie z 6,1% do 5,8%, dalej w branży zajmującej się zakwaterowaniem i gastronomią (HOReCa) z 6,6% do 6,5%, obsłudze rynku nieruchomości z 4,5% do 4,4%, a także w sektorze odpowiedzialnym za informację i komunikację, następnie w branży edukacyjnej, utility, a także w kulturze, rozrywce i rekreacji ? spadek po 0,1 pkt proc. Wzrosty odnotowano w rolnictwie oraz branży zajmującej się dostawą wody, odprowadzaniem ścieków i odpadów ? o 0,1 pkt proc. Ta druga należy do branż z najwyższym udziałem dłużników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw ? wynosi 9,2%. Na drugiej pozycji uplasował się transport, mimo że utrzymał ten sam poziom, co w poprzednim kwartale roku, udział firm z zaległościami względem banków i kontrahentów wyniósł tu bardzo wysokie 8,7%, podsumowano.

(ISBnews)