Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
12.08.2019 17:45
A A A


Grupa kapitałowa Fabryk Mebli Forte skorygowała wstępny EBIT za II kwartał 2019 roku do 8 mln zł, a EBITDA za ten okres do 22 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 51,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Premiera gry "Esport Manager" na Nintendo Switch została ustalona na 27 sierpnia, podał Ultimate Games.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa uznał ofertę ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022". Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty wynosi 50,2 mln zł. 

Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW w I poł. 2019 r., tj. prawie trzykrotnie więcej r/r, podała spółka.

Inventionmed otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące pozytywnej opinii złożonego wniosku o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo - Rozwojowego. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16 240 950 zł, podała spółka. 

Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspólnego przedsięwzięcia z Blue Line Engineering (BLE), poprzez przejęcie 100% udziałów w Unimot System i przekazanie udziałów w spółkach Blue Cold i Blue LNG na rzecz BLE, podał Unimot.

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka.

Analizy Online i Donoria utworzą wspólną, kompleksową usługę doradztwa wraz z całym pakietem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Współpraca niezależnej firmy analitycznej oraz brokera ubezpieczeniowego ma na celu ułatwienie pracodawcom najlepszego wyboru dostawcy PPK, podały firmy. 

TXM otrzymał od ING Banku Śląskiego powiadomienie o wypowiedzeniu umowy o utrzymaniu status quo (umowy standstill), podała spółka. W związku z wypowiedzeniem, zarówno ING, jak i PKO Bank Polski zablokowały spółce dostępność środków pieniężnych.

iFun4all odnotował 9,08 tys. zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 504,75 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capitale Tre Investments zawarł umowę przewstępnego zbycia 605 000 akcji Onico stanowiących 40,77% kapitału zakładowego i 54,55% głosów na walnym zgromadzeniu na rzecz inwestora branżowego, podała spółka.

Sąd Rejonowy w Düsseldorfie ustalił, że Pfleiderer Baruth - spółka zależna Pfleiderer Group - ponosi odpowiedzialność wobec W. Classen GmbH & Co. KG co do istoty roszczenia o odszkodowanie, jednak nie ustalił kwoty roszczenia, podał Pfleiderer.

Sare odnotowało w przybliżeniu 715 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Rok wcześniej zysk netto wynosił 1,56 mln zł.

Volantis Bidco podniósł cenę w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group do 26,6 zł za sztukę, podał wzywający.

(ISBnews)