Nowa sprzedaż kredytów BOŚ Banku wzrosła o 86,8% r/r do 2,2 mld zł w I poł. 2019

ISBNews
13.08.2019 08:40
A A A


Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł w I półroczu br. umowy kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na łączną kwotę 2,2 mld zł, tj. o 86,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, podała instytucja.

"W wyniku implementacji nowego modelu biznesowego, sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o 94,3% a w segmencie klientów indywidualnych o 28,4%. Jednocześnie, realizując strategię, bank stale zwiększa udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów proekologicznych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 929,3 mln zł i była o 59,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych" - czytamy w raporcie półrocznym banku.

Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój systematycznie rośnie i stanowił już 34,89% salda kredytów ogółem na koniec I półrocza 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4 355,7 mln zł, w tym łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm wiatrowych wynosi 1 724,5 mln zł, podkreślono także.

Bank wskazał także, że współpracuje z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykorzystując synergię podmiotów Grupy BOŚ S.A. Spółka zależna banku - BOŚ Eko Profit S.A., jest podmiotem wyspecjalizowanym w przygotowywaniu aplikacji o środki NFOŚiGW w ramach oferowanych przez fundusz programów, a bank oferuje montaż finansowy na pełne pokrycie kosztów przedsięwzięcia (kredyt pomostowy, refinansujący, uzupełniający).

"Celem prowadzonych działań jest pozyskanie do finasowania podmiotów realizujących projekty zarówno w ramach programów unijnych, jak i krajowych, oferowanych przez fundusze, w tym w szczególności przedsiębiorstw branży ciepłowniczej oraz podmiotów realizujących inwestycje mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, m.in. poprzez poprawę jakości powietrza" - czytamy dalej.

Przykładem realizowanych działań obszarze ekologii jest także podpisana 5 czerwca 2019 roku umowa z PGNiG Obrót Detaliczny dotycząca współpracy w zakresie promocji produktów i usług wspierających m.in. wymianę systemów ogrzewania i realizację projektów termomodernizacyjnych. Klienci PGNiG Obrót Detaliczny będą mogli skorzystać w BOŚ Banku z dedykowanej pożyczki "Pełnym oddechem", przypomniano także w materiale.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)