GPW zawiesiła obrót akcjami Huckleberry Games na rynku NewConnect

ISBNews
13.08.2019 08:46
A A A


Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) -  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Huckleberry Games, podała spółka.

"Podjęcie przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta wynika z niedochowania przez emitenta obowiązku posiadania autoryzowanego doradcy rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że umowa z poprzednim autoryzowanym doradcą została rozwiązana z dniem 31 lipca 2019 roku.

"Emitent prowadzi od tego czasu działania mające na celu zawarcie umowy z nowym autoryzowanym doradcą. Emitent dołoży starań, aby umowa ta została zawarta nie później niż do dnia 19 sierpnia 2019 roku" - czytamy dalej.

Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował w pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.  

(ISBnews)