ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

ISBNews
13.08.2019 11:08
A A A


Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" (ZM Ropczyce) zakładają dalszy wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży do ok. 70%, a także wzrost udziału sprzedaży realizowanej w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych do 60%, poinformowali ISBnews członkowie zarządu spółki. Wraz z budżetem na 2020 rok spółka planuje zmodyfikować swoją strategię.

"Realizacja strategii przyjętej dwa i pół roku temu, rozszerzającej dywersyfikację na obszar inżynieringowy, doprowadziła już w praktyce do realizacji zakładanego w niej celu. Blisko 50% przychodów generujemy z kompleksowych projektów inwestycyjnych, pozwalających na realizację zdecydowanie wyższych marż" - powiedział prezes Józef Siwiec w rozmowie z ISBnews.

ZM Ropczyce współpracują w tym zakresie z czołowymi firmami inżynieringowymi w Europie i na świecie. Równocześnie powołano spółkę w 100% zależną - Ropczyce Inżyniering, której misją jest realizacja kompleksowych usług związane z projektowaniem, zabudową i eksploatacją wyrobów ogniotrwałych. Spółka ta uruchomiła też nową linię biznesową - wysokotemperaturowej utylizacji odpadów przemysłowych.

"Będziemy podnosić poprzeczkę. Chcielibyśmy, żeby eksport stanowił około 70% - to jest cel długoterminowy. Jeżeli chodzi o kwestię udziału inżynieringu, to podniesiemy poprzeczkę do 60%. Zakładamy też ambitne plany w zakresie rozwoju sprzedaży" - wskazał prezes.

Spółka chce osiągnąć wysoką dynamikę w zakresie wzrostu przychodów, aby zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania i podnieść wartość firmy. Temu m.in. ma służyć program motywacyjny, nakierowany zarówno na generowanie przychodów, jak i na lepsze gospodarowanie majątkiem obrotowym, a także na obniżkę kosztów.

"W okresie obowiązywania programu motywacyjnego realne jest przekroczenie przez nas 0,5 mld zł przychodów ze sprzedaży. Uważamy, że jest to bardzo ambitny, ale realny cel. Wszystkie te cele są ściśle powiązane ze sobą" - powiedział wiceprezes Robert Duszkiewicz.

"Myślę, że wraz z budżetem na przyszły rok będziemy również pracować nad weryfikacją strategii i jej upublicznieniem" - powiedział także Siwiec.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)