BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

ISBNews
13.08.2019 11:01
A A A


Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środodowiska (BOŚ) ocenia, że zawarty w strategii cel osiągnięcia ok. 180 mln zł zysku netto w 2021 roku jest aktualny, poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk. 

"Ciągle jest aktualny [cel strategiczny], rozkład ryzyk przesunął się. Powiedziałbym, że to będzie nie mniej niż 180 mln zł" - powiedział Garbarczyk podczas konferencji prasowej.

W I poł. 2019 r. bank miał 44,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak poinformował dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil, również inne cele strategiczne grupy do 2021 nie są zagrożone. 

"7,7% ROE w 2021 r. - jesteśmy przekonani, że ten cel jest możliwy do spełnienia, podobnie jeśli chodzi o C/I - w grupie poprawa nastąpiła do 60,7%, dla banku jest poniżej 58%, pomimo rosnącej bazy kosztowej, głównie w związku z BFG. Drugi kwartał [tego roku] to był czwarty kwartał z rzędu, kiedy bank osiąga wynik odsetkowy na poziomie ponad 100 mln zł - wynik wyniósł 107 mln zł za II kw. i 210 mln zł za całe półrocze. Marża odsetkowa poprawia się i wynosi 2,3% dla grupy" - powiedział Vytlacil. 

Łączne koszty BFG w II kw. wyniosły 11,3 mln zł. 

Wskaźnik ROE grupy BOŚ wzrósł o 51 pb od początku roku i wynosił 3,7%, a w ujęciu jednostkowym 4,1% na koniec czerwca. 

"Bank zmienia się w sposób zapowiedziany w strategii. Wszystkie elementy są realizowane, a w niektórych obszarach z pewnym naddatkiem. Realizujemy politykę zmian udziału kredytów ekologicznych w portfelu kredytów ogółem. Dopasowujemy też nasze systemy do tego, co na rynku jest przez naszych klientów oczekiwane, dlatego też wdrożyliśmy nową bankowość elektroniczną" - powiedział prezes Bogusław  Białowąs podczas konferencji. 

Bank pracuje nad dalszą zmianą struktury aktywów w stronę produktów wyżej marżowych oraz obniżaniem kosztów finansowania. 

"Struktura aktywów w bilansie jest już zbliżona do docelowej. Sukcesywnie wymieniamy aktywa kredytowe na te o wyższej dochodowości. Również po stronie papierów wartościowych wykonujemy operacje, zastępując bony NBP (mniej o ok. 900 mln zł r/r) obligacjami skarbowymi, oprocentowanymi znacznie wyżej" - powiedział dyrektor. 

Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021 to zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% wskaźnik (C/I) poniżej 47%, koszty ryzyka poniżej 0,75%. Bank zakłada także udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem powyżej 40% na koniec 2021 r. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)