ZM Ropczyce: Nieruchomości nieprodukcyjne mogą być wykorzystane w partnerstwach

ISBNews
14.08.2019 09:12
A A A


Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" (ZM Ropczyce) są otwarte na sprzedaż nieruchomości nieprodukcyjnych, a jednocześnie biorą pod uwagę wykorzystanie nieruchomości jako aktywów w ramach wspólnych przedsięwzięć z partnerami zewnętrznymi, poinformowali ISBnews członkowie zarządu.

"Spółka posiada nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży lub do alternatywnego wykorzystania w ramach inwestycji z partnerami zewnętrznymi, jeśli uda się wypracować jakiś ciekawy projekt. Na dziś te nieruchomości przynoszą określony dochód dla spółki i przy braku konieczności ich sprzedaży po cenach niższych niż wartość aportu do spółki celowej, nie odczuwamy presji na szybką sprzedaż" - powiedział prezes Józef Siwiec w rozmowie z ISBnews.

"Pojawił się już kolejny partner zainteresowany współpracą. Analizowane są różne opcje od wykorzystania nieruchomości jako aportu po wspólne inwestycje na ich terenie. Bierzemy pod uwagę różne opcje " - dodał wiceprezes Robert Duszkiewicz.

Wyjaśnił, że kontakt z potencjalnym partnerem został nawiązany, jednak nie powzięto jeszcze żadnych rozstrzygających ustaleń.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)