Oferta Budimeksu wart. 1,4 mld zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

ISBNews
14.08.2019 17:33
A A A


Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły jako najkorzystniejszą ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej Budimeksu w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg, podała spółka. Wartość oferty to 1,399 mld zł netto.

"Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto zaakceptowana kwota kontraktowa w tym: kwota warunkowa 111 195 161,05 zł kwota warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. 

Termin zakończenia robót przewidziany jest na 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)