T-Mobile Polska ponownie wybrany przez UDT na usługi transmisji danych

ISBNews
19.08.2019 15:17
A A A


Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska ponownie zwyciężył w przetargu na świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), podał operator. Kontrakt obejmuje obsługę sieci WAN (VPN) urzędu na najbliższe trzy lata.

"W ramach umowy podpisanej 31 lipca br., T-Mobile Polska zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu transmisji danych w sieci WAN przy wykorzystaniu łączy podstawowych i zapasowych. Oferta operatora, której wartość brutto opiewa na kwotę ponad 1,163 mln zł, zakłada również udostępnienie łącza i dostępu do internetu przy zapewnieniu ochrony DDoS (ang. distributed denial of service). Pozwoli ona zablokować wszelkie próby ataku na usługi sieciowe, nastawione na  uniemożliwienie działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów" - czytamy w komunikacie.

Sieć Urzędu Dozoru Technicznego będzie stale monitorowana przez zespół specjalistów T-Mobile pod kątem poprawnego funkcjonowania parametrów, co pozwoli na szybsze wykrycie i naprawę ewentualnych awarii. Firma gwarantuje również usługi serwisowe w ramach restrykcyjnych parametrów SLA (ang. Service Level Agreement), czyli utrzymanie działania łączy na odpowiednim, ustalonym wcześniej, poziomie. Podstawowym celem świadczonych usług jest zapewnienie ciągłości istotnych procesów biznesowych, podano także

"Podpisanie umowy oznacza przedłużenie współpracy między UDT i T-Mobile Polska w tym obszarze. Operator jest dostawcą usługi transmisji danych dla Urzędu, wybranym w przetargu przeprowadzonym w roku 2016. T-Mobile obejmie swoją ofertą w sumie 43 lokalizacje, w tym również te usytuowane w największych polskich miastach - Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu" - czytamy dalej.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)