Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

ISBNews
20.08.2019 08:12
A A A


Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto za I poł. br. wyniesie 218 mln zł.

"Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Wydobycie. Były one efektem aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych, głównie w zakresie planów eksploatacji i dostępności złóż" - czytamy w komunikacie.

Wobec powyższego spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 218 mln zł, podano także.

"W jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostanie ujęte utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i obligacji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 157 mln zł. Ponadto zgodnie z MSSF 9 'Instrumenty finansowe' zostanie ujęte utworzenie odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dotyczących objętych przez emitenta obligacji wyemitowanych przez Tauron Wydobycie S.A. i pożyczek udzielonych przez emitenta spółce Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 408 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ odpisów na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 477 mln zł" - czytamy dalej.

"Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym" - zastrzegła spółka.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,12 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)