MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

ISBNews
20.08.2019 15:16
A A A


Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2019 r. spadło o 0,1% m/m i wyniosło 975 114,5 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,2%.

"Spadek zadłużenia w czerwcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3%, wobec o CNY 2,5% i wobec JPY o 2% oraz osłabienie wobec CHF o 0,1%" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld zł), salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) i wzrostu pozostałego zadłużenia (+2,0 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwca  701,33 mld zł i wzrosło o 0,4% m/m (oraz o 4% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  273,78 mld zł (spadło o 1,5% m/m oraz o 2,2% od początku roku).

"W czerwcu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 4 mld zł, co było wypadkową ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych (-3,7 mld zł)" - czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 26,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 6,1 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w euro (+0,1 mld euro), spadku długu w CHF (-1 mld CHF) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY, umocnienia złotego (-2,6 mld zł) ), podano także. 

(ISBnews)