Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł

ISBNews
20.08.2019 18:03
A A A


Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) -  Obecny portfel zamówień Grupy ZUE opiewa na kwotę ok. 1,6 mld zł, zapewniające realizację prac w latach 2019-2021, podała spółka.  

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (30 czerwca br.) zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 1 578 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2019-2021. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 13 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2019 rok wynosi 21 mln zł netto. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Grupa ZUE złożyła 4 oferty w postępowaniach przetargowych o łącznej wartości ok. 716 mln zł, które zostały już wybrane przez zamawiających jako najkorzystniejsze, podano także. 

"Konsekwentnie składamy roszczenia kontraktowe w celu zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia na tych kontraktach w sytuacji wystąpienia niezależnych od wykonawcy ryzyk. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że kontrakty pozyskane przez spółkę w latach 2018/2019, w tym na rynku infrastruktury miejskiej są satysfakcjonujące. Staramy się także coraz bardziej dywersyfikować działalność pozyskując kolejne zlecenia na rynku miejskim, rozwijając branżę inżynieryjną w ramach Grupy ZUE oraz składając oferty do innych niż PKP PLK i samorządy zamawiających" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w osobnym komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)