Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF dot. 10,4 mln zł kary

ISBNews
21.08.2019 11:16
A A A


Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Murapol czeka obecnie na doręczenie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej nałożenia dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości 10,4 mln zł. Spółka ocenia tę decyzję jako nieprawidłową i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez KNF, podał Murapol. 

Spółka podkreśliła, że będzie w stanie zająć wyczerpujące stanowisko w tej sprawie dopiero po szczegółowej analizie treści decyzji KNF. 

"Murapol S.A. jednocześnie oświadcza, że wykorzysta pełną ścieżkę odwoławczą od ww. decyzji i w ustawowym terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia decyzji złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ocenie Murapol S.A., decyzja ta jest bowiem w pełni nieprawidłowa i oparta jest na przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy o ofercie dotyczących tzw. parkowania akcji" - czytamy w komunikacie. 

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała wczoraj, że nałożyła na spółkę dwie kary pieniężne o łącznej wysokości 10,4 mln zł za - występujące w ocenie KNF - naruszenie przez Murapol przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Kara w wysokości 9,9 mln zł nałożona została za mające - w ocenie KNF - miejsce w 2017 r. naruszenie obowiązku odnośnie do ogłoszenia tzw. wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z przekroczeniem przez Murapol S.A. wraz z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Trigon TFI S.A. (obecnie Lartiq TFI S.A.) 33% ogólnej liczby głosów w spółce Skarbiec Holding S.A. albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding S.A. w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce (w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów).

Kara w wysokości 500 tys. zł nałożona zaś została za mające - w ocenie KNF - miejsce cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding S.A. w związku z "parkowaniem akcji" w okresie 2017-2018 r. 

"Należy podkreślić, że jest to pierwszy przypadek nałożenia na Murapol S.A. kary pieniężnej, czy też jakiejkolwiek innej postaci sankcji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego" - wskazano także. 

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)