Oferta konsorcjum Torpolu ponownie wybrana w przetargu Elektrowni Ostrołęka

ISBNews
22.08.2019 09:15
A A A


Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C", podała spółka.

"Jak wynika z pisma zamawiającego, działał on zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłoszonego 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII Ga 298/19, tj. dokonał on ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz ponownego wyboru oferty, uznając ofertę złożoną przez konsorcjum z udziałem spółki (lider konsorcjum) oraz Zakłady Automatyki Kombud S.A. (partner) za najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie.

Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie przyjętych kryteriów oceny: cena (waga 90%) oraz termin wykonania wskazanego zakresu prac (waga 10%). Termin realizacji ww. inwestycji został określony na 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł netto). Udział Torpolu w konsorcjum został określony na 88%, podano również.

16 sierpnia spółka informowała, że Sąd w Białymstoku uwzględnił skargę Torpolu, zmieniając wyrok o odrzuceniu oferty spółki w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Elektrownię Ostrołęka.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)