MPiT oczekuje wzrostu PKB w III kw. zbliżonego do 4,4% r/r z II kw.

ISBNews
22.08.2019 13:05
A A A


Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lipcu jak i optymistyczne oceny przemysłu i budownictwa sugerują, że tempo wzrostu PKB w obecnym kwartale będzie zbliżone do wyniku II kw. br., szacują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"Optymistyczne oceny przemysłu, budownictwa i handlu detalicznego potwierdzają nasze pozytywne oczekiwania co do bieżącego kwartału i utrzymania tempa wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do wyniku II kwartału" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według szybkiego szacunku opublikowanego przez GUS w połowie sierpnia dynamika PKB wyniosła 4,4% w II kw. br. 

"Przedstawiona dziś koniunktura w gospodarce pozwala pozytywnie oceniać perspektywy najbliższego miesiąca. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS w sierpniu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lipcu 2019 r. i przyjmuje wartość powyżej średniej długookresowej" - czytamy dalej.

Resort przypomina, że według danych GUS w lipcu 2019 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 5,7% (r/r, w cenach stałych) wobec wzrostu o 3,7% przed miesiącem i 7,1% przed rokiem.

"Dobre wyniki sprzedaży wspierają nasze oczekiwania dotyczące wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w III kw. Natomiast optymizm dotyczący inwestycji w II kw. potwierdzają również nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, których wzrost w I połowie roku wyniósł 19% (r/r)" - czytamy także.

Wzrost sprzedaży detalicznej nastąpił we wszystkich kategoriach. Największy pozytywny wpływ na wynik miała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 11,4%), oraz sprzedaż samochodów, motocykli i części (7,3%). Popyt na rynku motoryzacyjnym wspiera produkcję tego sektora.

"Nadal pozytywny trend obserwujemy w sprzedaży mebli, RTV i AGD (15,9%), co potwierdza dobrą sytuację na rynku mieszkaniowym (24,2% więcej pozwoleń na budowę, r/r)" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)