PCC Rokita miało 4,05 mln zł zysku netto, 46,83 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

ISBNews
23.08.2019 07:38
A A A


Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 4,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 44,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,08 mln zł wobec 50,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 46,83 mln zł wobec 67,58 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 350,33 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 358,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 41,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 734,44 mln zł w porównaniu z 721,16 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 131,67 mln zł wobec 155,66 mln zł rok wcześniej.

"W minionym półroczu grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości blisko 132 mln zł, na poziomie niższym o 15% od analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast skonsolidowany zysk netto spadł o 61%, co było efektem m.in. wyższego podatku dochodowego. Na wyniki w II kwartale minionego półrocza miały wpływ także planowane postoje remontowe" - napisali prezes Wiesław Klimkowski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 53,33 mln zł wobec 114,42 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)