KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk.

ISBNews
23.08.2019 13:06
A A A


Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Nastąpił wzrost liczby deklaracji dotyczących ponoszenia w najbliższym roku wydatków na zakup dóbr trwałego użytku, samochodu i mieszkania oraz wydatków na remont, wynika z badania przeprowadzonego w III kw. br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

"W bieżącym kwartale w największym stopniu poprawiły się przewidywania polskich gospodarstw domowych co do poniesienia wydatków remontowych. Obecnie ok. 30% respondentów prognozuje duże prawdopodobieństwo wydatków na remont mieszkania (w poprzednim kwartale było to około 25%). W przypadku wydatków na zakup mieszkania, grupa prognozująca poniesienie takich wydatków wzrosła z 7% do około 20% (przy czym na pytanie, czy poniesie te wydatki, około 6% respondentów wskazało, że 'zdecydowanie tak', zaś 16% - że 'jest to możliwe')" - czytamy w komunikacie.

"Utrzymujący się w bieżącym kwartale optymizm polskich gospodarstw domowych, wzrost odsetka deklaracji zakupowych polskich gospodarstw domowych oraz rosnąca skłonność do finansowania ich kredytem to dobry sygnał dla dostawców kredytu konsumenckiego. Czynniki te pozytywnie wpływają na prognozy koniunktury rynku Consumer Finance w okresie najbliższych miesięcy" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w materiale.

Ponad 34% oczekuje wzrostu wydatków na dobra trwałego użytku (wobec 32% poprzednio), podano także. Zakup samochodu planuje 9% badanych wobec ponad 5% w poprzednim kw.

"Z wyjątkiem wydatków mieszkaniowych, we wszystkich grupach zanotowano wzrost skłonności do korzystania z kredytu. Rekordowy wynik zanotowano w przypadku finansowania zakupu samochodu - obecnie ponad 81% planujących zakup pojazdu chce sfinansować go w całości lub w części z kredytu. W przypadku wydatków remontowych odsetek chcących wykorzystać do tego środki z kredytu wyniósł ponad 57%, a dla dóbr trwałego użytku - 53%" - czytamy dalej.

W przypadku struktury wydatków z programu 500+, podobnie jak w latach ubiegłych, na pierwszym miejscu znalazły się edukacja i zajęcia dodatkowe dla dzieci - 28,7% deklaracji respondentów. Na drugim miejscu są wydatki bieżące (na żywność i ubiór) - 23%, a trzecie miejsce w rankingu przypadło wydatkom związanym z opłatami za przedszkole i szkołę (ok. 18%).

Prawie 11% badanych gospodarstw domowych deklaruje zwiększenie oszczędności dzięki transferowi z 500+, zaś ok. 6% respondentów będzie przeznaczać dochody z programu 500+ na spłatę zaległych zobowiązań.Wydatki remontowe były wskazywane przez 4,6% respondentów, a zakup dóbr trwałych - przez 3,4%.

"Na utrzymujący się optymizm i aspiracje konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych zapewne istotny wpływ ma program 500+, uwalniający część budżetów domowych, wcześniej zaangażowanych w sfinansowanie kosztów podstawowych potrzeb życia codziennego. Tym bardziej, że dostępność do oferowanych w jego ramach środków została podwojona. Jeśli natomiast wysoka presja inflacyjna na ceny części produktów spożywczych przeniosłaby się na inne obszary rynku detalicznego, optymizm ten szybko mógłby ulec wygaśnięciu. Podobny efekt może mieć zacieśnienie polityki kredytowej wobec gospodarstw domowych - zarówno ze strony banków, jak i instytucji pożyczkowych - lub ograniczenie dostępności kredytu i powiększenie skali zjawiska wykluczenia kredytowego z innych względów" - podsumował Roter.

(ISBnews)