Konsorcjum z Budimeksem pracuje nad ograniczeniem emisji ze spalania węgla

ISBNews
26.08.2019 11:09
A A A


Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Konsorcjum złożone z przedstawicieli Budimeksu, Instytutu Energetyki-Instytutu Badawczego oraz Mostostalu Kraków pracuje nad projektem o nazwie SeNeX. Technologia ma zapewnić ograniczenie emisji substancji szkodliwych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych typu MCP stosowanych w energetyce w Polsce, podał Budimex.

"Nowa technologia przeznaczona będzie dla sektora energetycznego, szczególnie ciepłowni i elektrociepłowni, a także dla zakładów przemysłowych, jak cukrownie czy zakłady chemiczne" - czytamy w komunikacie.

Nieefektywne spalanie paliw w kotłach powoduje zwiększoną emisję szkodliwych produktów do atmosfery, takich jak: tlenki węgla, azotu, siarki, metale ciężkie i pyły. Wprowadzenie technologii SeNeX pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń, podano.

Parlament Europejski i Rada Europy, 25 listopada 2015 r. wydały Dyrektywę 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania m.in. węgla kamiennego w średnich obiektach energetycznego spalania (Medium Combustion Plant - MCP). Nowe standardy emisji z MCP o mocy do 50 MW mają być spełniane od 01 stycznia 2025 r. Niespełnienie limitów emisyjnych skutkować będzie co najmniej karami finansowymi lub nakazem odstawienia kotła grzewczego. Efektem może być ograniczenie zdolności produkcyjnych zakładów, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czytamy dalej.

W projekcie wykorzystane zostaną opatentowane lance, zamontowane w kotle. Dzięki temu, możliwy będzie precyzyjnie kontrolowany wtrysk reagentów do redukcji dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenku azotu (NOx) - w odpowiednim zakresie temperatur wewnątrz kotła i niezależnie od jego obciążenia. Układem oraz położeniem lanc sterować będzie odpowiedni algorytm. Badania przemysłowe i rozwojowe, realizowane przez partnerów konsorcjum, obejmą model i pracę wybranego kotła, a ich celem będzie wskazanie optymalnego miejsca zainstalowania lanc. Określone zostaną parametry ich pracy, a także powstanie algorytm sterujący położeniem lanc oraz dozowaniem czynników redukujących, poinformowano w materiale.

W ramach SeNex zaprojektowana zostanie specjalna instalacja, metoda jej wykonania oraz sposób integracji z infrastrukturą ciepłowni. Projekt zakończy się przeprowadzeniem testów, oceną efektywności oraz analizą techniczno-ekonomiczną proponowanego rozwiązania.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pierwsze prace nad technologią SeNeX rozpoczęły się w maju 2019 r., a ich zakończenie planowane jest na luty 2022 r.
Wartość projektu: 6,6 mln zł, w tym dofinansowanie: 4,6 mln zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)