Energa Operator przeznaczyła 170 mln zł na wdrożenie sieci Smart Grid

ISBNews
28.08.2019 09:44
A A A


Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Energa Operator pozyskała ponad 200 mln zł na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Znaczna część z tych środków - 170 mln zł - pozwoli na wdrożenie inteligentnej sieci dystrybucyjnej Smart Grid, podała spółka.

"Inteligentne, zdalnie sterowane sieci, mające zdolność do automatycznej szybkiej rekonfiguracji w wypadku awarii to bez wątpienia przyszłość energetyki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Energa Operator jest  pierwszą spółką dystrybucyjną w Polsce, która wdraża tego typu rozwiązania na całym obszarze swojego działania. Dlatego bez wątpienia Smart Grid jest najważniejszym projektem realizowanym przez Linię Biznesową Dystrybucja Grupy Energa z wykorzystaniem funduszy unijnych" powiedział prezes Grupy Energa Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

1180 rozłączników napowietrznych na liniach SN, 1148 rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz ponad dwa tysiące modemów telekomunikacyjnych TETRA w ciągu najbliższych lat utworzą pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią energetyczną średnich napięć. Szybsze ustalenie miejsca oraz przyczyn awarii, a także automatyczna rekonfiguracja sieci w odpowiedni sposób, będzie z kolei możliwa dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), podano również.

Elementem projektu jest także budowa magazynu energii, którego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego w rejonie jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW w Czernikowie.

"Projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych prac o mniejszej skali, takich jak wdrożenie sieci Smart Grid na Półwyspie Helskim czy Smart Toruń. Ich efekty oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły Enerdze Operatorowi, jako pierwszemu dystrybutorowi w Polsce, na podjęcie planu wprowadzenia tego nowoczesnego rozwiązania na całym podlegającym spółce obszarze" - dodała prezes Energi Operator Alicja Barbara Klimiuk.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85%, czyli ponad 166 mln zł.

"W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Energa Operator zakończyła właśnie realizację dwóch projektów objętych unijnym wsparciem, związanych z modernizacją kluczowych stacji elektroenergetycznych. Przyczynią się one do zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej dla około 30 tysięcy odbiorców" - czytamy dalej.

Modernizacja GPZ Ostrów objęła m.in. przebudowę obwodów pierwotnych i wtórnych wysokiego i średniego napięcia oraz konstrukcji wsporczych rozdzielni. Zmieniono również układ stacji na H4 (stacja przystosowana do zasilania dwiema liniami 110 kV (WN) z dwóch różnych kierunków). Dzięki temu nawet w przypadku awarii jednej z linii 110 kV możliwe będzie stabilne zasilanie odbiorców. Obiekt zyskał dodatkowe sześć pól rezerwowych SN, co pozwala na szybkie zwiększenie potencjału przyłączeniowego. Wartość projektu to ponad 12 mln zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą blisko 9 mln. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 72,8%.

Modernizacja GPZ Kąty Rybackie wiązała się przede wszystkim z przebudową stacji do układu H4, co umożliwi przyłączenie dodatkowej planowanej linii WN oraz instalacją dodatkowego transformatora 110 kV / 15 kV. W przypadku awarii jednego z nich możliwe będzie zapewnienie stabilnego zasilania odbiorcom nawet w szczycie zapotrzebowania. Wartość projektu wyniosła blisko 6,4 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 4,57 mln. Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 71,3%.

W ramach modernizacji obie stacje elektroenergetyczne wyposażone zostały w szereg nowoczesnych funkcji umożliwiających szczegółowe i zdalne monitorowanie parametrów pracy urządzeń oraz sieci.  W tym m.in. w funkcję kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, która umożliwia lepsze zarządzanie coraz szerzej spotykanymi źródłami rozproszonymi, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)