Akcjonariusze Pfleiderer Group - Yolantis i Atlantik zawarli porozumienie

ISBNews
28.08.2019 11:24
A A A


Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Yolantis Bidco i Atlantik, akcjonariusze Pfleiderer Group, zawarły porozumienie i łącznie przekroczyły próg 90% (92,2%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Pfleiderer.

"Przed zawarciem porozumienia:

(a) Yolantis bezpośrednio posiadała 34 237 630 akcji spółki, stanowiących 52,92% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 34 237 630 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 52,92% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio 12 940 201 akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez spółkę, stanowiących 20% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 12 940 201 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 20% łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki.
(b) Atlantik bezpośrednio posiadała 12 474 561 akcji spółki, stanowiących 19,28% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do
wykonywania 12 474 561 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 19,28% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Po zawarciu porozumienia, według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia, podmiot zależny Yolantis, tj. spółka, posiada bezpośrednio wszystkie akcje własne, przy czym spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. Żaden podmiot zależny Atlantik nie posiada akcji spółki. W związku z zawarciem porozumienia, według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia, strony porozumienia posiadają łącznie 59 652 392 akcji spółki, stanowiących 92,2% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 59 652 392 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 92,2% % łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym akcje własne, podano również.

"Ponadto Yolantis ani Atlantik nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia akcji spółki jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. l pkt l ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. l pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Każda ze stron porozumienia informuje również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. l pkt 2 ustawy o ofercie, odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do akcji spółki.
Z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych, łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w spółce posiadanych przez strony porozumienia została wskazana powyżej, z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez spółkę" - podsumowano.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)