CD Projekt miał 51,68 mln zł zysku netto, 59,99 mln zł EBIT w I półr. 2019

ISBNews
29.08.2019 18:15
A A A


Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 51,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 52,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 51 680 tys. zł i był porównywalny z osiągniętym w analogicznym okresie ubiegłego roku (52 430 tys. zł). Wzrost przychodów Grupy, w tym nietypowych, związanych z umowami dotyczącymi współpracy przy promocji gry Cyberpunk 2077, wypracowany został przy jednoczesnym wzroście kosztów, na który składały się, w szczególności:  wzrost kosztów okresu związanych z projektem GWINT (w tym zarówno kosztów serwisu, obsługi, promocji projektu i prac nad jego dalszym rozwojem, dodatkami i wersją na urządzenia mobilne, jak i rozpoczętej w czwartym kwartale 2018 r. amortyzacji nakładów poniesionych w okresach wcześniejszych) dotyczący obu segmentów Grupy; jednorazowe ujęcie w drugim kwartale bieżącego roku kosztu Programu motywacyjnego dla okresów historycznych, wynikające z korekty szacunku dotyczącego okresu realizacji kryteriów programu w segmencie CD Projekt Red; rosnące koszty coraz bardziej intensywnej kampanii promocyjnej gry Cyberpunk 2077 w segmencie CD Projekt Red. Rentowność netto Grupy (udział Zysku netto po opodatkowaniu w Przychodach ze sprzedaży) za okres sprawozdawczy wyniosła 24,1%" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 59,99 mln zł wobec 61,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,41 mln zł w I-II kw. 2019 r. wobec 168,43 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach (51,2%) Grupy Kapitałowej CD Projekt w pierwszym półroczu 2019 r. miały przychody ze sprzedaży produktów, głównie z tytułu: tantiem wynikających z kontynuowanej, bardzo dobrej sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, tantiem z dystrybucji na platformach cyfrowych gry Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści oraz sprzedaży wygenerowanej w ramach projektu Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 34% udziału w całości przychodów Grupy, a wynikały w największym stopniu z realizowanej za pośrednictwem platformy GOG.com dystrybucji do ostatecznych klientów gier od zewnętrznych dostawców. Wzrost o 22,2% względem okresu porównawczego jest efektem bardzo udanej corocznej letniej wyprzedaży (Summer Sale) serwisu GOG.com, która była najbardziej udaną promocją w historii platformy, mocnych debiutów nowych tytułów (największe premiery platformy to Diablo + Hellfire, Warcraft I & II), a także sprzyjającej eksporterom sytuacji na rynku walutowym, podano także.

"Istotną składową przychodów Grupy w minionym półroczu były również Przychody ze sprzedaży usług segmentu CD Projekt Red  wynikające ze współpracy z partnerami wydawniczymi w ramach kampanii promocyjnej gry Cyberpunk 2077, wzajemnej promocji oraz partycypacji partnerów w kosztach tej kampanii. Bezpośrednio towarzyszące sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów wyniosły w ujęciu skonsolidowanym 66 168 tys. zł i były wyższe o 51% w stosunku do wartości wykazanej w okresie porównawczym. Wzrost kosztu własnego sprzedaży w stosunku do okresu porównawczego wynika przede wszystkim z wykazanej w Kosztach wytworzenia sprzedanych produktów i usług amortyzacji nakładów na prace rozwojowe projektów GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana oraz Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Koszty te nie występowały w okresie porównawczym, ponieważ do czasu zrealizowanych w październiku 2018 r. premier obu gier, nakłady na wytworzenie obu projektów podlegały kapitalizacji. Ponadto w omawianej pozycji Grupa ujęła koszt własny sprzedaży związany z uzyskanymi Przychodami ze sprzedaży usług" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 51,55 mln zł wobec 53,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. Grupa Kapitałowa CD Projekt zatrudniała 953 osoby. 82% z nich stanowiło zespół segmentu CD Projekt Red, 18% GOG.com. Dynamiczny wzrost zatrudnienia Grupy na przestrzeni ostatniego roku związany jest przede wszystkim ze zwiększaniem skali działalności i realizowanych projektów" - czytamy w raporcie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)