Marvipol miał 16,66 mln zł zysku netto, 24,55 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

ISBNews
30.08.2019 09:18
A A A


Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Marvipol Development odnotował 16,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-II kw. 2019 r. wobec 21,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 24,55 mln zł wobec 14,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,97 mln zł w I-II kw. 2019 r. wobec 70,83 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 64 mln zł przychodów (70,8 mln zł w I półroczu 2018 r.), wypracowując 24,6 mln zł zysku operacyjnego (14,3 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 16,7 mln zł zysku netto (21,9 mln zł w I półroczu 2018 r.). O niższym poziomie przychodów przesądziła zmiana miksu przekazanych klientom mieszkań i lokali usługowych (gros przekazań w I połowie 2019 r. stanowiły lokale z drugiego etapu inwestycji Riviera Park (Warszawa) o niższej średniej jednostkowej cenie sprzedaży od średniej jednostkowej ceny sprzedaży lokali przekazywanych klientom w I połowie 2018 r.)" - czytamy w raporcie.

W analizowanym okresie Grupa Marvipol Development odnotowała wzrost rentowności sprzedaży produktów, o 3,7 pkt proc., do 28,8% marży brutto na sprzedaży. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wyższej rentowności brutto sprzedaży lokali (rentowność brutto sprzedaży lokali w drugim etapie Riviera Park, przekazywanych klientom w analizowanym okresie, wyniosła 29%), podano także. 

Spółka podała, że na wzrost zysku operacyjnego, obok wzrostu marży ze sprzedaży mieszkań, złożył się również wyższy wynik segmentu magazynowego, związany m.in. z postępami w realizacji inwestycji, sfinalizowaniem sprzedaży projektów IC 72 (okolice Krakowa), IC 80 (OBI w Łodzi) oraz IC 81 (Konotopa II).

Sytuacja płynnościowa grupy kapitałowej utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Kluczowy wpływ na jakość wskaźników miała w minionym półroczu m.in. realizacja projektów w obu segmentach działalności. Inwestycje w rozwój działalności oraz reklasyfikacja części zadłużenia odsetkowego na krótkoterminowe w związku z harmonogramem jego spłaty przesądziły o zmniejszeniu wartości wskaźnika bieżącej płynności, podano także.

"Grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, realizując równocześnie plan dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej w obu jej podstawowych segmentach działalności. Na 30 czerwca 2019 r. zadłużenie netto grupy kapitałowej wyniosło 220,2 mln zł (252,6 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowanych zgodnie z MSSF 16 Leasing), wobec 188,1 mln zł długu netto na koniec 2018 r. Wzrost długu netto jest konsekwencją wzrostu skali działalności Grupy, w tym zakupu nieruchomości pod przyszłe inwestycje" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 35,28 mln zł wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266,13 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)