US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

ISBNews
30.08.2019 09:23
A A A


Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (Urząd 1) zaliczył posiadaną przez Verbis Eta, spółkę zależną Ciechu, wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30 775 122 zł (nadpłata) na poczet spornego zobowiązania wynikającego z decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (Urząd 2). Kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji wynosi 30 775 122 zł.

"Urząd 1 w wydanym postanowieniu zaliczył nadpłatę zgodnie z Art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej w następujący sposób:

1. kwotę 22 301 698,6 zł na poczet zobowiązania,

2. kwotę 8 473 423,4 zł na poczet odsetek za zwłokę" - czytamy w komunikacie.

W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przez Urząd 1, spółka zależna, w celu uniknięcia egzekucji pozostałej części zobowiązania oraz pozostałych odsetek, dokonała wpłaty kwoty 8 473 423,4 zł tytułem pozostałej części zobowiązania oraz kwoty 3 891 739 zł tytułem pozostałych odsetek, wskazano również.

Niezależnie od powyższego spółka zależna zamierza kontynuować spór z Urzędem 2 w związku z wydaną przez ten urząd decyzją, podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)