Sescom miał 0,87 mln zł zysku netto, 1,4 mln zł EBIT w III kw. r.fin. 2018/2019

ISBNews
30.08.2019 10:26
A A A


Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Sescom odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019 (kwiecień-czerwiec 2019) wobec 3,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,4 mln zł wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,82 mln zł w III kw. r.fin. 2018/2019 wobec 37,4 mln zł rok wcześniej.

"Zakończony w czerwcu trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego był mocniejszy pod względem sprzedaży od kwartału poprzedzającego (o 14%) a zarazem słabszy od III kw. 17/18 (-15%). Istotnie, zestawiając dane z II kw. 18/19 oraz III kw. 17/18, zmalał natomiast osiągnięty zysk netto (odpowiednio o: 29% i 75%). Znaczący wpływ na pogorszenie sprzedaży oraz zysku netto w analizowanym okresie miał brak zleceń roll-outów (wymian sprzętu) od dotychczasowych klientów. Świadczą o tym wartości pozycji przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W III kw. 2018/2019 sprzedaż towarów i materiałów wyniosła 3 045 tys. zł, natomiast w III kw. 2017/2018 9 082 tys. zł" - czytamy w komentarzu do wyników.

Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wynik grupy są również rosnące koszty działalności operacyjnej. Rozwojowi działalności grupy towarzyszy wzrost kosztów, takich jak: usługi obce oraz wynagrodzenia, podano także.

W I-III kw. r. fin. 2018/2019 spółka miała 5,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 99,06 mln zł w porównaniu z 94,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3,29 mln zł wobec 4,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)