ZA Puławy miały 81,05 mln zł zysku netto, 101,03 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

ISBNews
05.09.2019 07:49
A A A


Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 81,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 101,03 mln zł wobec 22,02 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 881,54 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 848,96 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 249,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 86,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 950,23 mln zł w porównaniu z 1 759,45 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 438,96 mln zł wobec 204,42 mln zł rok wcześniej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano:

w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy": - wzrost przychodów ze sprzedaży "podstawowych produktów nawozowych" o 193,1 mln zł (tj. o 25,1%) ? głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży nawozów azotowych; - spadek przychodów ze sprzedaży w grupie "podstawowe produkty chemiczne" o 8,1 mln zł (tj. o 1,2%) - głównie z tytułu niższych cen sprzedaży melaminy i kaprolaktamu, co częściowo zostało zrekompensowane wyższymi cenami sprzedaży mocznika oraz wyższymi wolumenami sprzedaży NOXy; - spadek przychodów ze sprzedaży pozostałej o 8,2 mln zł (tj. o 7,7%) - głównie z tytułu występującej dodatkowo w I półroczu 2018 roku sprzedaży gazu ziemnego, co zostało częściowo zrekompensowane dodatkową sprzedażą mocznika (towaru), która miała miejsce w I półroczu 2019 roku oraz wyższymi wolumenami sprzedaży amoniaku.  

w grupie kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy": - wzrost przychodów ze sprzedaży w grupie "podstawowe produkty nawozowe" o 224,7 mln zł (tj. o 25,9%) - głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży nawozów; - spadek przychodów ze sprzedaży ?podstawowych produktów chemicznych" o 9,5 mln zł (tj. o 1,4%) - głównie z tytułu niższych cen sprzedaży melaminy i kaprolaktamu, co częściowo zostało zrekompensowane wyższymi cenami sprzedaży mocznika oraz wyższymi wolumenami sprzedaży NOXy; - spadek przychodów ze sprzedaży pozostałej o 24,4 mln zł (tj. o 12,2%) - głównie z tytułu występującej dodatkowo w I półroczu 2018 roku sprzedaży gazu ziemnego oraz mniejszej sprzedaży zbóż, wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 225,76 mln zł wobec 95,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)