Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

ISBNews
06.09.2019 12:08
A A A


Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Apator Rector - spółka zależna Apatora - ma umowę na wdrożenie nowych wersji modułów systemu SID dla Energi Operator - spółki z grupy kapitałowej Energi - za 12,5 mln zł, podała spółka.

Umowa zakłada wdrożenie modyfikacji do określonych modułów systemu wdrożonego w ubiegłych latach przez Apator Rector. Realizacja prac nastąpi w okresie 2019-2020, podano w komunikacie.

"Zawarcie umowy z Energa Operator pozwala na realizację przez Apator Rector kolejnych nowych zadań związanych z rozwojem systemu SID w kierunku integracji z systemami zewnętrznymi dla Smart Grid i repozytorium dokumentów" - powiedział prezes Apatora Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Apator Rector opracował System Informacji o Dystrybucji (SID), który znajduje zastosowanie w zarządzaniu majątkiem sieciowym, dokonywaniu operacji na sieci, realizacji usług dystrybucyjnych, dostarcza także kluczowe dane dla działań operacyjnych i pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych.

"Rozwój systemu SID w Enerdze Operator niesie ze sobą realne korzyści związane m.in. z optymalizacją i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. System Informacji o Dystrybucji już dziś jest istotnym wsparciem dla Operatora w zakresie:

- rozwoju sieci, tj. analizy warunków technicznych i ekonomicznych determinujących rozwój sieci,

- analizy potencjalnych skutków zdarzeń na sieci (awarie, wyłączenia, prace planowe/nieplanowe),

- analizy możliwości technicznych przyłączenia odbiorcy z uwzględnieniem parametrów sieci,

- kompleksowej obsługi kontaktów z klientami w zakresie reklamacji zgłoszeń awarii i obsługi handlowej,

- poprawy efektywności zarządzania poprzez właściwe dysponowanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi, materiałowymi,

- prowadzenia rozliczeń i sterowania popytem (kolekcjonowanie danych pomiarowych),

- zwiększenia zdolności przesyłowych sieci poprzez pomiar jej obciążenia i ewidencję urządzeń na sieci (śledzenie kosztów ich utrzymania),

- usprawnienia procedur biznesowych poprzez udostępnienie pracownikom szerokiego dostępu do informacji" - czytamy dalej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)