PKP i Semeko GI złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

ISBNews
09.09.2019 11:07
A A A


Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe (PKP) oraz Semeko Grupa Inwestycyjna (Semeko GI) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 2 września, sprawa jest w toku.

"Przedmiotem zgłoszenia jest koncentracja polegająca na zamiarze utworzenia przez wnioskodawców wspólnych przedsiębiorców dla celów realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni na terenie dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami Jana z Kolna, Janka Wiśniewskiego, Wendy oraz projektowaną ulicą Nową Węglową, poprzez zagospodarowanie tej nieruchomości, komercjalizację zespołu budynków, które zostaną wybudowane na ww. nieruchomości oraz finalnie sprzedaż wybudowanych lokali" - czytamy w komunikacie.

Polskie Koleje Państwowe jako jednostka dominująca wchodzi w skład Grupy PKP, składającej się dodatkowo ze spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym głównie w Polsce, a także w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna nadzoruje i koordynuje działania innych spółek w Grupie PKP, poprzez wyznaczanie im celów i dbałość o ich realizację oraz koordynuje działania komunikacyjno-marketingowych całej Grupy PKP.

Semeko Grupa Inwestycyjna i spółki zależne wchodzące w skład Grupy Semeko prowadzą działalność głównie w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

(ISBnews)