Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

ISBNews
10.09.2019 08:22
A A A


Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (organ II instancji), w następstwie odwołań złożonych przez spółki zależne od Ciechu: Ciech Soda Polska, Ciech Cargo i Ciech Pianki, utrzymał w mocy 3 decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł.

Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok utworzyła rezerwy na poczet tych zobowiązań.

"Spółki zależne oraz ich doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzjach organu II instancji. Spółki zależne zamierzają podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r. wnosząc skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Decyzje organu II instancji są wykonalne. W związku z tym spółki zależne są zobowiązane do zapłaty podatku oraz odsetek, podano także.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)