Elektrobudowa zakłada -28 mln zł EBITDA w 2019 oraz +9 mln zł EBITDA w 2020

ISBNews
10.09.2019 09:44
A A A


Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zakłada 575 mln zł szacunkowych jednostkowych przychodów i 28 mln zł straty EBITDA w 2019 roku oraz 728 mln zł szacunkowych przychodów i 9 mln zł wyniku EBITDA w 2020 roku, podała spółka.

Elektrobudowa zastrzegła, że powyższe dane powinny być rozpatrywane przy uwzględnieniu wskazywanych założeń oraz czynników ryzyka, w szczególności odnoszących się do czynników zewnętrznych, na które spółka w znaczącej części nie ma wpływu.

"Tym samym prezentowane dane należy traktować jako projekcję wskazującą pożądane do realizacji cele w ramach procesu przeglądu opcji finansowania działalności stanowiącą estymację oczekiwanych poziomów poszczególnych parametrów finansowych, do osiągnięcia których dążyć będzie spółka przy założeniu realizacji wszystkich działań związanych z reorganizacją operacyjną w założonym harmonogramie oraz pozyskiwaniem całego kapitału zewnętrznego w kształcie przewidywanym na dzień publikacji niniejszego raportu" - czytamy w komunikacie.

"Przedstawiane dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych spółki, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych" - podkreślono.

Realizacja przyszłych wyników na zaprezentowanym poziomie uzależniona będzie w szczególności od oczekiwań i decyzji inwestorów oraz instytucji finansowych współpracujących z grupą kapitałową emitenta. Mając na uwadze zapotrzebowanie spółki na środki finansowe oraz uwarunkowania prawne i formalne procesów związanych z pozyskaniem finansowania wpływające na harmonogram tych działań i tym samym planowane i możliwe do realizacji daty pozyskania tych środków, podjęcie przez wskazane powyżej podmioty decyzji umożliwiających rozpoczęcie procesów pozyskania środków pieniężnych z poszczególnych źródeł jest wymagane w miesiącu wrześniu 2019 r. Tym samym przesunięcie tych decyzji w czasie, a w efekcie przesunięcie pozyskania lub niepozyskanie finansowania na założonym poziomie względem założonego harmonogramu wpłynie negatywnie na działalność spółki i w konsekwencji na możliwość osiągnięcia przez emitenta zakładanych wyników operacyjnych oraz finansowych, podano także.

Spółka planuje pozyskać niezbędny dla prowadzonej działalności dodatkowy kapitał i środki finansowe w wysokości 60-80 mln zł, w tym założono, że spółka otrzyma dodatkowe wpływy gotówkowe z tytułu zwolnienia środków zablokowanych z tytułu rozliczeń w ramach kontraktów i zabezpieczeń bankowych w kwocie do ok. 30 mln zł, uzyska wpływy z emisji akcji serii E oraz F w wysokości ok. 50 mln zł, przeprowadzi emisję obligacji zabezpieczonych majątkiem spółki w wysokości ok. 15 mln zł.

Ponadto Elektrobudowa zakłada, że w ramach obecnie negocjowanej z instytucjami finansowymi umowy restrukturyzującej finansowanie zostaną udostępnione dodatkowe limity gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Wykorzystanie limitów gwarancyjnych od roku 2020 szacowane jest na poziomie ok. 340 mln zł.

Oczekiwany w kolejnych okresach wzrost przychodów oraz marż wynika z: założenia stopniowego powrotu spółki do dobrej sytuacji płynnościowej pozwalającej na niezakłócone pozyskiwanie nowych projektów, realizacji nowych projektów budowlanych z marżami na historycznym poziomie z lat 2016-2017 w wyniku realizacji opisanych wcześniej działań z obszaru reorganizacji operacyjnej, odbudowania zaufania kontrahentów (bardziej korzystne warunki handlowe), podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)