Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej Program Kolej+

ISBNews
10.09.2019 16:12
A A A


Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Tym samym zaproponowano rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. "Programu Kolej+" oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

"Tereny kolejowe, które obecnie są nieeksploatowane zostaną przywrócone do ponownego wykorzystywania na cele transportowe.

-  Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy,

-  Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury,

-  Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte za granicą województwa:

-  Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa ? przyczyni się to do uniknięcia wykluczenia komunikacyjnego terenów pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych,

-  Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby zawarcia odrębnego porozumienia między województwami,

-  Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym ? na realizację zadań w latach następnych, wymieniono także.

Natomiast zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych obejmują:

-  Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego,

-  Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych, czytamy dalej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

(ISBnews)