GUS: Inflacja wyniosła 2,9% r/r w sierpniu; konsensus: 2,8% r/r

ISBNews
13.09.2019 10:00
A A A


Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w sierpniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS. 

"W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,2%), transportu (o 0,5%), restauracji i hoteli (o 0,5%) oraz łączności (o 0,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,05 pkt proc. i po 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,3%) oraz odzieży i obuwia (o 1,5%) obniżyły ten wskaźnik po 0,07 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7,8%), w zakresie mieszkania (o 1,6%), restauracji i hoteli (o 4,7%), rekreacji i kultury (o 2,8%) oraz zdrowia (o 3,6%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,73 pkt proc., 0,39 pkt proc., 0,29 pkt proc. oraz po 0,18 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,4%), w zakresie łączności (o 0,7%) oraz transportu (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,07 pkt proc., 0,03 pkt proc. i 0,02 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w sierpniu w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  2,9
   Żywność i napoje bezalkoholowe 7,2
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,3
Odzież i obuwie -1,4
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 1,9
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,7
Zdrowie 3,6
Transport -0,2
Łączność -0,7
Rekreacja i kultura 2,8
Edukacja 3,1
Restauracje i hotele 4,7
Inne towary i usługi  0,7


Konsensus rynkowy - podobnie jak dane GUS według szybkiego szacunku - to 2,8% r/r.

(ISBnews)